Nieuwsbrief 19 24-10-2016
  Online versie
 
 
 
 
 
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de Stichting Sportraad Dalfsen. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar en biedt u nieuws en informatie over onderwerpen die te maken hebben met sport- en bewegen in de gemeente Dalfsen. We stellen een link naar ons archief en aanmeldpagina op prijs!

Nationale Sportweek ook in 2017 in Dalfsen
Buurtsportcoaches en aanbieders kijken tevreden terug op de uitvoering van de Nationale Sportweek in Dalfsen. Van 17 t/m 25 september zijn op diverse plaatsen sport- en beweegactiviteiten georganiseerd. Ook in 2017 zal Dalfsen meedoen aan deze week om sport en bewegen te promoten. Suggesties voor de uitvoering zijn nu al welkom. Het promotiefilmpje (Dalfser editie") in het PEC Zwolle stadion is nog te zien.

Bestuurlijke Vernieuwing
Overijsselse Sportontmoeting
Sportbestuurders, ambtenaren, wethouders, buurtsportcoaches en leden van de Sportraad waren 6 oktober aanwezig op de Overijsselse Sportontmoeting. Volgend jaar is deze ontmoeting nog dichter bij huis. De gemeente Zwolle en Sportservice Zwolle zullen dan gastheer zijn. Presentaties van de workshops Leest u hier
Jeugdsportsubsidie gemeente Dalfsen
Recentelijk zijn de besturen door de gemeente Dalfsen geïnformeerd over de jeugdsportsubsidie. Wees wijs en vraag bij uw bond nu alvast de ledenlijst aan van 2015. Bespreekt u in de komende bestuursvergadering even wie deze actie verzorgt? De voorwaarden leest u hier. Indienen voor 1 november a.s.!

Binden en behouden van jongeren bij sport
Op maandagavond 28 november  a.s. organiseert Het Kenniscentrum Sport in nauwe samenwerking met het Sportbedrijf Almelo en Sportservice Overijssel een provinciaal Kenniscafé Sport Live, met als thema: Binden en behouden van jongeren bij sport ’. Meer informatie over deze cursus leest u hier. Sfeerimpressie (promotiefilmpje) (vindt u hier).
Bestuurlijke Vernieuwing

Werkzaamheden Sociale Kern Teams
Een sociaal kernteam bestaat in de gemeente Dalfsen uit professionals die veel contact hebben met inwoners en bieden hulp en ondersteuning. Als er binnen uw vereniging signalen worden opgevangen, waaruit kan worden afgeleid dat er iets ‘niet-pluis' is, neem dan contact op met Inge Nooijen (i.nooijen@dalfsen.nl of het algemene e-mailadres skt@dalfsen.nl.). Doelgroepen zijn onder andere jeugd en kwetsbare ouderen. Duidelijk is dat deze doelgroepen bestaan uit inwoners van Dalfsen  die op enig gebied hulp nodig hebben. 


Bestuurlijke Vernieuwing
Wie zijn de leden van de Sportraad Dalfsen?
In dit document ziet u de leden van de Sportraad Dalfsen aangevuld met hun kennisgebieden. U ziet de leden zijn van alle sportmarkten thuis!
Bestuurlijke Vernieuwing
Wat doet de Stichting Sportraad Dalfsen?
De Stichting Sportraad Dalfsen is een onafhankelijk stichting die zoveel mogelijk inwoners in de gemeente wil laten genieten van sport- en bewegen. De Stichting Sportraad Dalfsen probeert een actieve initiërende rol te spelen op het terrein van sport- en bewegen in de gemeente Dalfsen. De gemeente Dalfsen heeft geen invloed op samenstelling en activiteiten van de Sportraad. De Sportraad bestaat uit acht leden. De Sportraad wil zich graag tijdens uw bestuursvergadering presenteren om te bespreken in hoeverre sport- en bewegen in onze gemeente meer aandacht kan krijgen. Stuur een mailtje naar info@sportraaddalfsen.nl en we plannen een afspraak.


Technische realisatie en ontwerp van deze nieuwsbrief wordt verzorgd door Sportscan, Dalfsen. De redactie is in handen van de Stichting Sportraad Dalfsen. Op ontwerp van deze nieuwsbrief en de teksten rust copyright bij de auteurs van de teksten. U mag deze teksten gebruiken met bronvermelding; Stichting Sportraad Dalfsen.